Mossingene Isak Ullmann og sønnene Paul og Rubin, som ble arrestert som gisler på tampen av fjoråret, blir sendt til Grini. Om et par måneder går turen videre til Sachsenhausen. Alle tre dør der i løpet av krigen. (09.03.1942)

Britiske fly oppdager Tirpitz på vei nordover langs norskekysten med en tysk flåte. Hangarskipet HMS Victorious sender ut 12 Albacore bombefly for å angripe Tirpitz. Angrepet blir mislykket, da flyene ikke lykkes med å skade noen av skipene i den tyske flåten. Aksjonen ender med at to Albacore-fly blir skutt ned. Senere på kvelden ankommer Tirpitz og eskorteskipene Bogen ved Narvik. (09.03.1942)

50 Trondheims-borgere blir arrestert som gisler og ført til Falstad fangeleir. Arrestasjonen er en reaksjon på motstandsbevegelsens sabotasjeaksjoner i Midt-Norge. De fleste gislene blir løslatt om sommeren, noen blir sittende i fangenskap mens andre blir arrestert på nytt senere. Bildene viser noen av gislene som blir internert på gården Falstad Nedre. I en beretning forteller Gunnar Hofstad om usikkerheten som råder blant Trondheimsgislene etter arrestasjonen:

(Foto: Falstadsenteret) (09.03.1942)

Sytråd rasjoneres. Ved kjøp av sytråd skal det klippes et merke på tekstilkortet. (09.03.1942)

Idrettstinget åpner i Universitetets festsal i Oslo. På første benk sitter ministerpresident Quisling, til venstre for ham idrettsfører Egil Reichborn-Kjennerud, til høyre minister Axel Stang, høyesterettsdommer Selmer, minister Gulbrand Lunde og minister Jonas Lie. Oslos ordfører, Fritz Jenssen, sitter som nummer to fra venstre på andre rekke. (09.03.1942)

Når Axel Stang kommer på kontoret etter helgen, venter det ham 50 000 protestbrev mot ungdomstjenesten. Avsendere er foreldre i bygd og by. Oppslutningen har vært så stor at folk har vært nødt til å oppsøke både to og tre postkasser før de fikk presset sin konvolutt inn i sprekken. (09.03.1942)