Høyesterett i Sverige har kommet med en dom som sier at de såkalte kvarstadbåtene som ligger i Göteborg skal få rett til å seile fra byen, til Nortraship og de alliertes fordel. Etter dette har tyskerne startet en omfattende patruljering utenfor den svenske tremilsgrensen og lagt planer for å senke skipene som nå er lastet med verdifulle varer for alliert krigsindustri. I kveld kaster fartøyene loss, men kun to av ti skip når Storbritannia. Seks av skipene blir sprengt av kapteinen eller senket, mens to må returnere til Göteborg. Av totalt 471 personer når kun 132 Storbritannia, mens 234 blir tatt til fange og 85 returnerer til Göteborg. 19 omkommer på havet. Bildet viser HMS Vanity som eskorterer kvarstadbåtene i Nordsjøen. (31.03.1942)