Fire nye personer har blitt henrettet på Håøya. Det er kvartermester Olaf Andersen, styrmann Charles Jacobsen, styrmann William Nilsen og forsikringsmann Alexander Dugan Ugland, alle fra Aust-Agder. De fire ble dømt til døden i en feltkrigsrett på grunn av forsøk på flukt til England. (16.03.1942)

Rolf Strømsheim i Ålesund skriver i dagboka si: «Fra idag er det slutt på all søtmelk og fløte på sjukereseptene. Nå får bare de alvorligere sjuke helmelk og fløte, barn og ungdom får helmelk, voksne får skummet melk». (16.03.1942)

Eksilregjeringen med forsvarsminister Torp i spissen og forsvarssjef Hansteen går ut med en innkalling til åtte norske offiserer i Norge der de innkalles til tjeneste i Storbritannia. Innkallingen blir formulert som at de fritt kan vurdere om de vil forlate Norge, fordi 125 offiserer allerede har blitt arrestert og man har fått opplysninger om at myndighetene i Norge har beslaglagt utreiste offiserers formue og satt familien deres i konsentrasjonsleirer. I innkallingen understrekes det at eksilregjeringen garanterer for familiens underhold dersom offiserene takker ja til tjenesten i Storbritannia.

(16.03.1942)

Det blir strømstans i Oslo fra klokken 23 i kveld. Utkobling av elektrisk strøm skal skje seks timer i døgnet en tid fremover, melder Aftenposten. Sporveiene slutter å gå klokken 22. Også i Asker og Bærum skal strømmen kobles ut om natten. Årsaken er at publikum ikke har fulgt henstillingen om å redusere strømforbruket godt nok. (16.03.1942)