Tirpitz og fire destroyere forlater Trondheim for å bryte av to allierte konvoier som tyskerne har oppdaget er på vei mellom Reykjavik og Murmansk. Royal Navy blir varslet om tyskernes bevegelser, så britene sender tre slagskip, to kryssere og hangarskipet HMS Victorious for å lete etter Tirpitz. (06.03.1942)

MT Sydhav av Oslo blir torpedet og senket av en tysk ubåt på reise fra Trinidad til Freetown. 24 overlevende blir reddet av et britisk fartøy etter mange timer, mens 12 personer omkommer. (06.03.1942)

Rasjoneringsmyndighetene i Oslo og Aker forbyr salg av poteter. Forbrukerne oppfordres til å kjøpe kålrot. Bakgrunnen er at man skal kunne sikre seg nok settepoteter til årets avling. Senere bestemmer direktoratet at det skal være forbudt å selge poteter i tre uker i alle kommuner hvor det er tilstrekkelige beholdninger av kålrot. (06.03.1942)