Wollweber- og Osvaldgruppen utfører likvidasjon av den mistenkte angiveren Kolbjørn Bråthen. Likvidasjonen blir utført på Årnes av Reidar Kristoffersen, på oppdrag fra Milorg. (26.03.1942)

General List rapporterer til Hitler om inntrykkene han har fått ved besøk i Norge i februar. Oppdraget hans har bestått i å skaffe oversikt over den forsvarsmessige situasjon i landet, fordi Hitler er overbevist om at en alliert invasjon vil komme i Nord-Norge. I rapporten understreker List behovet for å bygge ut kystforsvaret langs hele norskekysten, med festningsverker og artilleri. Han mener også at kommunikasjonen bør forbedres, blant annet ved å fortsette med utbygging av Nordlandsbanen og riksvei 50. Parallelt med anleggsvirksomhet legges planer om at store troppeforsterkninger skal sendes til «Festung Norwegen». (25.03.1942)

Energikrisen med nesten tomme vannmagasiner vises godt i Oslos gater: For å spare strøm har trikken sløyfet annenhver holdeplass, og det er satt opp oppslag om dette. (25.03.1942)

Fem menn fra Arendalsgruppen idømmes dødsdommer i rikskrigsretten i Berlin. Det gjelder lærer Håkon Guttormsen (to dødsdommer), revisor Hans Petter Pettersen (to dødsdommer), formann i Aust-Agder faglige Samorganisasjon i Arendal Oscar Olsen, styrmann og telegrafist John Hermann Carl og telegrafist i marinen Erling Eggum. Senere blir dommene omgjort til ti års tukthus. (24.03.1942)

Forsyningsmyndighetene forbyr forspillelse av husholdningsavfall; dette skal heller ikke blandes med annet avfall, men samles i egne dunker for matnyttig avfall. Huseier er ansvarlig for gjennomføring av dette. (24.03.1942)

«Hamstrer – skam deg», uttrykker en tysk plakat som oppfordrer alle tyskere til å ikke hamstre mat. (24.03.1942)

21 år gamle Waldemar S. Larsen blir skutt på gata av en tysk vaktpost utenfor Arbeidern i Ålesund. (23.03.1942)

Lærerarrestasjoner fortsetter: I Ålesund blir ti mannlige lærere og lektorer arrestert. Ti dager senere sendes de, sammen med åtte andre lærere fra bygdene, til Falstad med hurtigruteskipet St. Svithun. De blir løslatt etter én måned. (23.03.1942)

I Studentersamfundet i Trondheim holder en NS-lege et foredrag der han blant annet fremholder at det er uheldig med «raseblanding» mellom samer og germanere i Nord-Norge. Det er tatt skritt for å hindre ytterligere utvikling i denne retning. «Synder man mot arvelighetslovene, går man til grunne», sier han. (23.03.1942)

Gravide og ammende i Oslo tildeles ikke lenger egg. Alt salg av egg på grunnlag av tidligere sykeattester stanses. Bare magesårpasienter og andre pasienter med spesifikke lidelser får fortsatt tildelt egg. Også melkerasjonene til syke reduseres. (23.03.1942)

Forbruket av ved må innskrenkes, melder Aftenposten. Dette kommer på toppen av tiltaket om strømrasjonering i byene. (23.03.1942)

I natt har det vært et nytt, stort innbrudd i Oslo. Varer for 10 000 kroner er stjålet fra en manufakturforretning i Markveien. (23.03.1942)

Mange av prestene landet rundt leser under gudstjenesten opp en erklæring som er et ultimatum til NS-myndighetene. Erklæringen tar opp igjen innvendingene mot ungdomstjenesten og peker på foreldremyndigheten som sentral. Erklæringen fremmer også at når kirken som «evangeliets og Guds buds vokter» kommer med kritikk og advarsler, plikter den verdslige myndighet å høre på dem. Erklæringen slutter slik:

(22.03.1942)

I Oslo og Aker utvides strømutkoblingen til åtte timer i døgnet. I tillegg til seks timers nattutkobling blir strømmen utkoblet på hverdager fra kl. 18-20 og søndager fra kl. 11-13. Gudstjenester må holdes uten orgelmusikk. Trikkene stanses fra kl. 20 og Holmenkollbanen har fire timers stans hver dag. Hver enkelt oppfordres til å spare ytterligere på strømbruken for å redusere innskrenkningene. I Buskerud må en rekke småbedrifter stanse virksomheten. I Nedre Eiker er situasjonen ekstra ille: Private husholdninger får ikke strøm. (21.03.1942)

DS Risøy av Mandal, med 450 tonn skarpjern om bord, blir angrepet av tre tyske fly og bombes i senk utenfor Cornwall på reise fra Southampton til Swansea. Sigurd Wathne omkommer på sykehus i Swansea etter skader fra bombingen. (20.03.1942)

Hærens Overkommando i London bestemmer at det skal opprettes et norsk fallskjermkompani. 75 soldater har gjennomgått utdannelse og trening, og ytterligere 75-100 mann skal innkalles til utdannelse, slik at det nye kompaniet får en styrke på 160 befal og menige. (20.03.1942)

Carl Gustav Fleischer, som hadde kommandoen under slaget om Narvik, blir avsatt som sjef for Hæren og beordres til Canada som sjef for de norske styrkene der. Senere viser det seg at han skal degraderes til rollen som militærattaché. Fleischer har siden juni 1940 jobbet med å organisere den norske hæren i Skottland. Wilhelm Hansteen har overtatt som forsvarssjef for Hæren, Marinen og Luftforsvaret i Forsvarets Overkommando. (20.03.1942)

Forsvarsminister Ljungberg meddeles avskjed i nåde etter å ha vært permittert siden oktober. Etter forslag fra statsminister Nygaardsvold blir han i stedet utnevnt til general. Han skal fungere som Forsvarsdepartementets fullmektige i alle militære saker i Amerika. Oscar Torp blir fast forsvarsminister. (20.03.1942)