I løpet av årets første tre måneder har tyske ubåter senket 72 allierte skip i farvannet mellom Cape Hatteras og Newfoundland. 18 av disse var norske, og på de norske skipene har 264 mistet livet. (30.03.1942)