Rikskommissær Terboven med følge «nedlater seg» til et besøk i «Lille London», der mange har flyktet over til Storbritannia. Terboven ønsker å personlig ta seg av «uregelmessighetene» i Ålesund og distriktet. Diverse straffetiltak blir innført: Stopp av all tildeling av alkohol og tobakk på ubestemt tid, de innleverte radioene skal inndras for bestandig, kinoen skal stenges. Det er litt av et følge Terboven har med seg, blant andre Wilhelm Rediess, Paul Wegener, Gerhard Flesch, Rüdiger von der Goltz og politiminister Jonas Lie. Det er tydelig at opposisjonelle ytringer i distriktet skal tas alvorlig, og nazistene har sett seg lei på en laber tjeneste-iver i Ålesunds politistab. På St. Olavs plass i byen blir det holdt mønstring av Ålesunds-politiet, og Terboven og Lie er blant talerne. Flere politikonstabler blir avsatt. (31.03.1942)