Ubåten KNM Uredd, som er gitt i gave fra Royal Navy til Sjøforsvaret, har sitt første oppdrag. Først skal den på rekognosering langs nordlandskysten, senere deltar den i konvoier til Murmansk. (08.03.1942)

Otto Berg Torgersen fra Lofoten dør i Shanghai etter kvestelser han fikk da japanerne inntok byen. Han har sittet i japansk fangenskap en stund, etter å ha bidratt til å evakuere kinesere fra byen før japanerne kom. Han etterlater seg kone og ett barn hjemme i Norge. (08.03.1942)

Samtidig som Quisling besøker nedre Telemark, planlegger Skiensgruppen en likvidasjon av ham. Kjell Batzer i Skiensgruppen står i direkte kontakt med Milorg i Oslo, og han henvender seg til Milorg-ledelsen for å få tillatelse til et attentat. Forslaget blir kontant avvist av hjemmefrontens ledelse. (08.03.1942)

Vidkun Quisling besøker Skien. I sin tale uttrykker han frustrasjon over at NS-barn blir plaget og forfulgt. Han kritiserer at kirkens menn «ikke engang har tatt avstand fra overfallene på NS-barna, hvordan disse er blitt behandlet og slått helseløse.» (08.03.1942)

Vardø kirke er fylt til siste plass når sju av de omkomne ved sykehusbrannen blir gravlagt i en fellesgrav. Over hele byen flagges det på halv stang. Sogneprest Petersen forretter. Til slutt er det kransepålegging av de omkomnes pårørende, fra Vardø Fiskarlag ved formann Gabrielsen, fra «Den tyske vernemakt» ved ortskommandanten og mange andre. (08.03.1942)