Det kommer inn i overkant av 1400 utfylte spørreskjemaer for jøder i Norge, som alle jøder er pålagt å fylle ut. Politiets gjennomgang viser at norske jøder jevnt over har liten formue og at knapt noen jøder har kriminelt rulleblad. Lederen for NS’ statistiske kontor mener dette viser at jødene har oppgitt upålitelige opplysninger. Noen få jøder er forutseende nok til å unnlate å levere inn registreringsskjema. (18.03.1942)

Mange oppholder seg innendørs i krisetiden. Grammofonplater er ikke lenger å få kjøpt, det samme gjelder gitarer, mandoliner og liknende. En pianostemmer oppfordrer til å bestille i god tid:

(18.03.1942)

Nasjonal Samling kommer med nye lovbestemmelser mot løsgjengere og drukkenbolter. En partiforordning signert av Quisling sier også at medlemmer av NS som viser seg synlig beruset på offentlig sted vil bli ekskludert fra partiet. (18.03.1942)