Alf Prøysen ankommer Østre Vøyen gård i Asker for å jobbe som fjøsrøkter og «griskokk» for Thor og Aagot Wøien. Fjøsrøkteren blir raskt populær blant folk i området, blant annet gjennom sitt naboskap med Småbrukslærerskolen på Sem; han blir en ledende kraft i fire studentrevyer i løpet av krigen. Oppholdet på Vøyen bidrar til at han etter krigen blir dikter på heltid. (14.04.1941)

Nils Johan Tangedal har, som medlem av motstandsgruppen Alværgruppen, samlet våpen og ønsket å kjempe mot tyskerne. Etter opprullingene i Bergen i februar, der Roald Alvær ble arrestert, har Tangedal skjult seg i leiligheten i Nordre Skogveien 6B. Nå tramper imidlertid tyskerne inn i leiligheten hans, sammen med norske nazister. Mens hans gravide kone er i sjokktilstand, og sønnen står i barnesenga og hører skrik og skrål, blir Tangedal mishandlet. Kona blir kastet inn på soverommet flere ganger. Tangedal har lenge hatt mulighet til å flykte, men har ikke ønsket dette fordi kona er gravid. Han blir arrestert og ført til Bergen kretsfengsel. Brutale forhør utføres i Gestapohuset. Senere føres Tangedal til Tyskland og kommer aldri hjem igjen. (14.04.1941)