MT Hidlefjord av Stavanger blir bombet av tyske fly utenfor Milford Haven. Bare 5 av 29 overlever. (01.04.1941)

Per 1. april har Wehrmacht 2022 soldater i Tromsø, Kriegsmarine har 1150 mann og Luftwaffe omtrent 1100 mann. I tillegg er det et mindre antall tyske representanter for det tyske politi, sikkerhetstjenesten, kontraspionasje og etterretningsavdelingen Abwehr. Sistnevnte skal sikre okkupasjonsmaktens styrker og jobber i det skjulte ved hjelp av norske medhjelpere (NS og hirden). (01.04.1941)

Etter det vellykkede Lofotraidet, øker Special Operations Executive i England rekrutteringen av norske agenter. SOE ønsker flere liknende aksjoner fremover. (01.04.1941)

Forsyningsdepartementet gir mulighet for at finere selskapssko for damer kan kjøpes mot klipp av et ekstramerke på rasjoneringskortet. (01.04.1941)

Få aviser har aprilspøk i år, men Hamar Stiftstidende prøver seg på en ny forordning om at alle menn og kvinner skal la seg snauklippe for å skaffe råvarer til filtfabrikasjonen. (01.04.1941)

En fotograf stiller opp Hanna L. T. Oksavik, Anna E. S. Brune og Kristina S. Halle fra Hallebygda til samme bilde for å rasjonalisere materialbruken sin. Hver enkelt klipper ut sin del av bildet og stifter den på sitt legitimasjonskort, som stemples av Herøy lensmannskontor. Damene må betale 50 øre hver for kortet. (01.04.1941)

Forskriften av 5. februar, om at alle personer over 15 år skal gå med legitimasjonsbevis med fotografi til enhver tid, trer i kraft. Alle skal vise frem kortet på forlangende fra politi. Tusenvis av bilder er tatt og ditto kort delt ut. Noen mangler fortsatt kort og må skaffe det snarest fra politi eller lensmann. Overtredelse straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder. På bildet vises Jorun Eidsaunes kort. (01.04.1941)