Det var ingen matkrise å spore før nyttår, men nå i løpet av våren 1941 begynner knappheten på matvarer å bli følbar i store deler av landet. I Nord-Norge er det særlig ille: Folk i Ballangen har fått kjøpt kjøtt bare én gang etter jul, og forretningene i Narvik har sett seg nødt til å innføre et kortsystem for tildeling av kjøtt. Også på Vestlandet, spesielt i Bergen, er kjøttforsyninger helt utilstrekkelige. En god del av det lille som kommer går direkte til Wehrmacht. Egenproduksjon av kjøtt er ofte løsningen. De aller fleste vil satse på villagriser og kaniner, men det er ingen billig fornøyelse å skaffe disse. Prisene har skutt i været og mange selgere blir anmeldt for å ta overpris. En handelsmann i Skien inkasserer 150 kroner per grisunge, og han blir ilagt bot på 500 kroner. 1100 kroner blir inndratt. Kaniner kommer opp i 50 kroner per stykk og noen ganger mer enn det. I de større byene utvikler det seg produksjon av kjøtt og flesk i kollektiv og kommunal regi. I Oslo får blant annet en del velforeninger i stand en ordning som går ut på at man «forpakter bort» griser til enkelte gårder. Her skal grisene fôres opp slik at de blir juleflesk for de rettmessige eierne. Kanineiere slutter seg sammen i kaninavlslag og avisene skriver mye om effektivt kaninhold. Kaninkjøtt blir et verdifullt og velsmakende tilskudd til kostholdet i norske hjem. (15.04.1941)

Redaktøren av Stavanger Aftenblad, Sven Oftedal, blir avsatt av tyskerne fordi han, som broren Christian Oftedal, ikke vil skrive på diktat fra tyskerne. Avisens styre tilsetter Per Thomsen, men han får etter få dager beskjed om at en NS-journalist skal overta. Bare to av medarbeiderne får slutte i avisen. (15.04.1941)

Roald Dahl deltar i slaget om Hellas med sin Hawker Hurricane. I sin første flykamp over Khalkis, skyter han ned et tysk Junkers Ju 88. Bildet viser Dahls fly kamuflert på Eleusis flyplass i Hellas. (15.04.1941)

General Falkenhorst utsteder følgende kunngjøring: «Enhver som beskadiger eller misbruker telefonledninger, kabler eller andre innretninger, som tjener som sambandsmidler for den tyske vernemakt, straffes med døden eller tukthus. De skyldige stilles for tysk krigsdomstol.» (15.04.1941)

Siste utgave av Morgenbladet kommer ut. Avisen er stanset av tyske myndigheter. Både nyhetsredaktør Fredrik Ramm og sjefredaktør Olaf Gjerløw blir senere dømt til tukthus i Tyskland for tyskfiendtlige holdninger. (15.04.1941)