Isidor Rubinstein deltok i de norske styrkene i april 1940, og han blir arrestert etter å ha planlagt å skaffe seg en skøyte for å komme seg over til Skottland. Han blir senere dømt til fire års tukthus for planene. (19.04.1941)

Benjamin Bild, som ble arrestert ved Kjeller Flyfabrikk 1. mars, har sittet inne på Møllergata 19. Nå blir han deportert til konsentrasjonsleiren Gross-Rosen i Tyskland der han senere dør av «kretsløpssvakhet». Han blir den første norske jøden som dør i konsentrasjonsleir. (19.04.1941)

Det meldes at Nationaltheatret skal ha dobbeltdrift, med «Deutsches Theater in Oslo» som fast gjest. (19.04.1941)

Det er mange tyske skip i Ålesund: På Stornespiren ligger seks hurtiggående minesveipere, sju armerte fiskebåter (snurpere), seks tyske fiskekuttere, én torpedojager og en tysk lastebåt. På Skateflua og Skansekaia seks minesveipere og tre armerte trålere og på Valderhaugfjorden åtte store tyske lastebåter. Til sammen 38 tyske båter. (19.04.1941)