Nordre Trondhjems Amtstidende i Levanger blir stoppet, fordi den har valgt å ikke trykke propagandastoff den har fått tilsendt. (29.04.1941)

Det meldes at skoleelever som vil hjelpe bøndene med våronna, kan få fri fra 3. mai. (29.04.1941)

Helserådet i Stavanger forbyr omsetning av en rekke produkter, blant annet et par «kaffe-drøyere». Ett av dem, «Kaffespar», som ble laget av en smart håndverker, viser seg vesentlig å inneholde soda. Produktene var solgt til en alt for høy pris. (29.04.1941)

Sosialdepartementet kunngjør at 1. og 17. mai også i år skal være vanlige virkedager. Dette er besluttet i samråd med Reichskommissar. Forretningene skal holdes åpne, også Vinmonopolet. (29.04.1941)

Etter at britene den 19. mars overtok 500 000 tonnasjer av norske skip på det frie markedet i USA-fart, forlanger de nå å overta alle norske skip. Dette som en direkte konsekvens av at de allierte skipstapene har økt dramatisk. Dette kommer som et sjokk på nordmennene. Nortraships New York-kontor forsøker å påvirke dette gjennom US Maritime Commission, ved å påpeke at norske skip er svært viktige for amerikansk import og eksport. Tiden fremover vil preges av harde forhandlinger mellom Nortraship og britiske og amerikanske skipsfartsmyndigheter. (29.04.1941)

Vardø er nå uten aviser etter at Peder Holt sluttet som redaktør i Finnmarken. Tidligere har Vardø Tidende og Finnmark Fremtid også stanset driften. Egersund er også uten aviser etter at Dalane Tidende og Egersundsposten ble stanset. (29.04.1941)