Maskinassistent Hans Alfred Johansen, om bord på MT Havsten av Tønsberg, omkommer ved gassforgiftning på reise til Canada i Nortraships tjeneste. Johansen gravlegges i Halifax. (24.04.1941)