Aluminiumsverket på Høyanger blir bombet av allierte fly. Fabrikken får ikke store skader. Når bombingen er over ligger det tre udetonerte bomber på området, og fire dødsdømte motstandsfolk blir lovet benådning hvis de fjerner bombene. De avslår tilbudet, men fjerner likevel bombene og senker dem i Sognefjorden. Fangene blir etterpå sendt tilbake til Bergen kretsfengsel. (09.04.1941)

Mange har mot nok til å ikle seg sørgebind for å markere 9. april 1940. Enkelte blir arrestert for dette. (09.04.1941)

General Fleischer kommer med en dagsbefaling til den norske hær: «Denne dagsbefaling skal leses opp 9/4-41 ved samtlige avdelinger av Hæren»:

(09.04.1941)

Den illegale avisen «9. april» kommer ut i sin første utgave, med undertittel «må aldri bli glemt». Initiativet til avisen kom i februar, da lærere og elever ble tvunget til å gå på en Hitlerjugend-utstilling i Oslo: Noen elever dannet et hemmelig elevråd, de skaffet seg skrivemaskin ved å gjøre innbrudd på Ullern skole og finansierte avisen med penger de fikk fra en skipsreder. Etter arbeid med avisen i en hytte på Hadeland kommer den nå ut. Bak initiativet står Paal Brekke, Sven Gjems, Gunnar Mack og Jan Rustad. Avisen bringer blant annet en liste over nazilærere og -elever og gir konkrete anvisninger: «Man bør ikke provosere disse mennesker, men vi skal holde oss fullstendig borte fra ethvert samkvem med dem og la dem føle at de har stilt seg helt utenfor.» (09.04.1941)

Folk som søker om tildeling av et par kalosjer i Kristiansand, må regne med å vente i et par måneder før de får søknaden innvilget. Forsyningsnemnden har lange lister med søknader på fottøy. (09.04.1941)

Det er stort innrykk av folk i påskefjellet. Avviklingen av jernbane- og busstrafikken i den første krigspåsken går greit. Endel forlenger også påskeferien sin. (09.04.1941)

I anledning årsdagen for okkupasjonen er det gått ut en protestparole i Oslo om å ikke vise seg utendørs etter kl. 14. Dette vises tydelig i bybildet, og mange har dessuten reist ut av byen på grunn av påsken. Bildet viser en nesten helt folketom Majorstuen stasjon i 14-tiden. (09.04.1941)

De tyske myndighetene forbyr demonstrasjoner i anledning ettårsdagen for okkupasjonen av Norge. Sammenstimlinger av enhver art er forbudt. Det er også utstedt et spesielt forbud mot å flagge på halv stang. (09.04.1941)