Folk bytter varer og tjenester som aldri før. Avisene flommer over av annonser, og noen av dem kan potensielt misforstås. Her fra avisa Østlendingen. (26.04.1941)