Det meldes at skoleelever som vil hjelpe bøndene med våronna, kan få fri fra 3. mai. (29.04.1941)