Nordre Trondhjems Amtstidende i Levanger blir stoppet, fordi den har valgt å ikke trykke propagandastoff den har fått tilsendt. (29.04.1941)