Norsk Folkehjelp avholder sanitetskurs i Ålesund, der 114 kvinner og 60 menn deltar. Lollo Bye Holm forteller:

(25.04.1941)