Etter at britene den 19. mars overtok 500 000 tonnasjer av norske skip på det frie markedet i USA-fart, forlanger de nå å overta alle norske skip. Dette som en direkte konsekvens av at de allierte skipstapene har økt dramatisk. Dette kommer som et sjokk på nordmennene. Nortraships New York-kontor forsøker å påvirke dette gjennom US Maritime Commission, ved å påpeke at norske skip er svært viktige for amerikansk import og eksport. Tiden fremover vil preges av harde forhandlinger mellom Nortraship og britiske og amerikanske skipsfartsmyndigheter. (29.04.1941)