DS Rimfakse av Bergen blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Loch Ewe til Island. Skipet synker på to minutter. Åtte mann redder seg på en flåte, og de hører rop fra andre som ligger i sjøen, men har ikke hjelpemidler for å manøvrere flåten. Etter to timer er det slutt på ropene. De åtte blir reddet, mens 12 mann omkommer. (27.04.1941)