Det er påskeaften, og ungdommer på påsketur på Vonastranda i Naustdal stiller villig opp på et bilde. (Foto: Naustdal Sogelag/Einy Mo) (12.04.1941)

Ifølge en kunngjøring fra den tyske overkommando blir fylkene pålagt å skaffe Wehrmacht et visst kvantum høy og halm innen 10. mai. Vest-Agder skal levere 133 000 kilo høy. (12.04.1941)

Kafferasjoner settes ned til 10 gram per uke (eventuelt 10 gram te), og tilleggsrasjonen for tungarbeidere til 20 gram per uke (eventuelt 10 gram te). Rasjonene av kaffeerstatning settes dog opp, fra 30 til 40 gram per uke. (12.04.1941)