Sjømennenes Hjelpefond for Norge blir formelt etablert i London. Formålet er å bygge opp et fond som kan yte hjelp til sjømenn og deres familier som kunne komme i økonomiske problemer etter krigen. Fondets midler skal i hovedsak bestå av penger innsamlet gjennom obligatorisk trekk fra sjøfolkenes lønn, gjennom overenskomster mellom Nortraship og sjømannsorganisasjonene. (28.04.1941)