DS Rimfakse av Bergen blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Loch Ewe til Island. Skipet synker på to minutter. Åtte mann redder seg på en flåte, og de hører rop fra andre som ligger i sjøen, men har ikke hjelpemidler for å manøvrere flåten. Etter to timer er det slutt på ropene. De åtte blir reddet, mens 12 mann omkommer. (27.04.1941)

Athen faller under slaget om Hellas. Tyskerne erobrer byen, og Roald Dahl og andre fra Royal Air Force evakueres. Dahl evakueres tilbake til Egypt, før hans skvadron settes sammen igjen i Haifa. Derfra skal han fly oppdrag daglig igjen. (27.04.1941)