Isbjørnen er en sjelden gjest på Jan Mayen, men i de vintrer når selve pakkisen ligger rundt øya kan man treffe en og annen. I dag meldes det om at det er 4 bjørner inne på øya. Én av dem blir skutt. (03.04.1941)

22 organisasjoner går sammen om et protestbrev til Terboven, vedrørende det nye tjenestereglementets bestemmelser. Misnøyen handler om at embets- og tjenestemenn ikke lenger ansettes etter faglige kvalifikasjoner, men andre kriterier som blant annet NS-medlemskap. De fremhever at disse offentlige ansatte alltid har gjort jobben sin under enhver regjering – uansett partifarge. I brevet heter det: «Den politiske bedømmelse av søkerne ville stille kravet om en faglig bedømmelse av deres kvalifikasjoner helt i skyggen». Brevet når også London og leses opp i radioen. Terboven gir overhodet ingen respons på brevet. (03.04.1941)