Myndighetene gir ordre om å stenge samtlige mødrekontorer i landet. (29.04.1941)