Ifølge en kunngjøring fra Kirke- og undervisningsdepartementet skal menighetsrådene, som ble valgt i 1936, fortsette inntil videre. I de tilfeller supplering er nødvendig, skal valget skje etter forslag fra menighetsrådet. (23.04.1941)

Hitlers bok «Mein Kampf» er nå oversatt til norsk, og første bind er i handelen. Det første norske eksemplar ble overlevert Hitler selv som gave. (23.04.1941)