Helserådet i Stavanger forbyr omsetning av en rekke produkter, blant annet et par “kaffe-drøyere”. Ett av dem, “Kaffespar”, som ble laget av en smart håndverker, viser seg vesentlig å inneholde soda. Produktene var solgt til en alt for høy pris. (29.04.1941)