Helserådet i Stavanger forbyr omsetning av en rekke produkter, blant annet et par «kaffe-drøyere». Ett av dem, «Kaffespar», som ble laget av en smart håndverker, viser seg vesentlig å inneholde soda. Produktene var solgt til en alt for høy pris. (29.04.1941)