MT Caledonia av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Aruba til Clyde med olje. 24 mann kommer seg i en livbåt, mens seks ennå befinner seg om bord. Et britisk tankskip foran dem blir torpedert omtrent samtidig, og bensinbrann sprer seg ut over havflaten. Bare én av de seks klarer å hoppe ned i livbåten, de fem andre driver i havet mot bensinflammene og er redningsløst fortapt. Livbåten forsøker å nå dem flere ganger, men må gi opp i den intense varmen. De overlevende blir tatt opp et par timer senere. (28.04.1941)

26 nyutdannede flyvere og bakkemannskaper fra Little Norway i Canada ankommer den nyopprettede Corbett Camp ved Reykjavik, 330-skvadronens første stasjon. Skvadronsjef Hans Andreas Bugge (bildet) og nestkommanderende Carl Johan Stansberg er allerede på plass, med sine 79 befal og menige fra Canada. Møtet med stasjonens «blikkboks»-hytter og hylende vind, slaps og søle er et aldri så lite sjokk, men det viktigste er å få flyene på plass og komme i aksjon. (28.04.1941)

Sjømennenes Hjelpefond for Norge blir formelt etablert i London. Formålet er å bygge opp et fond som kan yte hjelp til sjømenn og deres familier som kunne komme i økonomiske problemer etter krigen. Fondets midler skal i hovedsak bestå av penger innsamlet gjennom obligatorisk trekk fra sjøfolkenes lønn, gjennom overenskomster mellom Nortraship og sjømannsorganisasjonene. (28.04.1941)

Boklisten etter «forordning om vern av den norske bokheimen» blir offentliggjort, undertegnet av konst. statsråd Gulbrand Lunde. Målet er å inndra «skadelig» litteratur. Bøker med politisk innhold er i første rekke, men også bøker med et «forkastelig moralsk syn». Politiet får fullmakter til inndragelse av bøker, men dette vil kreve betydelige personalressurser.

(28.04.1941)