Tankbåten MT Polarsol har blitt bombet av et tysk fly, i konvoi mellom Island og Scotland. Bombingen dreper fire mann og gir betydelig skade. Det bryter ut brann i maskinrommet, men skipet holder seg flytende. Besetningen får brannen under kontroll, og Polarsol blir slepet inn til verksted i Glasgow. De omkomne er Sigfrid Trulsen, Hans Kristian K. Lydhus, Gunnar L. Halleraker og Jacob Sofus Birkedal Carlsen. (26.04.1941)