Boklisten etter “forordning om vern av den norske bokheimen” blir offentliggjort, undertegnet av konst. statsråd Gulbrand Lunde. Målet er å inndra “skadelig” litteratur. Bøker med politisk innhold er i første rekke, men også bøker med et “forkastelig moralsk syn”. Politiet får fullmakter til inndragelse av bøker, men dette vil kreve betydelige personalressurser.

(28.04.1941)