Boklisten etter «forordning om vern av den norske bokheimen» blir offentliggjort, undertegnet av konst. statsråd Gulbrand Lunde. Målet er å inndra «skadelig» litteratur. Bøker med politisk innhold er i første rekke, men også bøker med et «forkastelig moralsk syn». Politiet får fullmakter til inndragelse av bøker, men dette vil kreve betydelige personalressurser.

(28.04.1941)