Ti soldater fra den norske marinen og hæren blir landsatt fra jageren Mansfield utenfor Øksfjord i Finnmark. Formålet med operasjonen er å ødelegge sildeoljefabrikken Njord, og de lykkes med å sprenge maskineriet på fabrikken. Planleggingen av raidet er gjort av Sjøforsvarets overkommando i samarbeid med det britiske admiralitetet og SOE. (Foto: Andreas Vodahl) (11.04.1941)