MT Caledonia av Oslo blir torpedert av en tysk ubåt på reise fra Aruba til Clyde med olje. 24 mann kommer seg i en livbåt, mens seks ennå befinner seg om bord. Et britisk tankskip foran dem blir torpedert omtrent samtidig, og bensinbrann sprer seg ut over havflaten. Bare én av de seks klarer å hoppe ned i livbåten, de fem andre driver i havet mot bensinflammene og er redningsløst fortapt. Livbåten forsøker å nå dem flere ganger, men må gi opp i den intense varmen. De overlevende blir tatt opp et par timer senere. (28.04.1941)