Tankbåten MT Polarsol har blitt bombet av et tysk fly, i konvoi mellom Island og Scotland. Bombingen dreper fire mann og gir betydelig skade. Det bryter ut brann i maskinrommet, men skipet holder seg flytende. Besetningen får brannen under kontroll, og Polarsol blir slepet inn til verksted i Glasgow. De omkomne er Sigfrid Trulsen, Hans Kristian K. Lydhus, Gunnar L. Halleraker og Jacob Sofus Birkedal Carlsen. (26.04.1941)

Folk bytter varer og tjenester som aldri før. Avisene flommer over av annonser, og noen av dem kan potensielt misforstås. Her fra avisa Østlendingen. (26.04.1941)