Jens Book-Jensen har forestilling i Arbeidern i Ålesund, sammen med Gerd og Otto Nilsen, Gerd Kværnberg, Gunders og Sæther, Rolf Syversen, Tom Aswald og Rowland Swing band. Book-Jensen får stemningen på topp. (05.04.1941)

Kirkedepartementet sender nytt rundskriv til prester og menighetsråd der de formaner om at gudstjenester ikke skal påvirkes «av den politiske spaltning som for tiden er et trist faktum i vårt land». Det står samtidig at «fiendtlig opptreden mot partiet (NS) er å betrakte som statsfiendtlig opptreden». Det presiseres også at det å nekte å tale i kringkastingen er en meget alvorlig sak. Luthersk Kirketidende kommer med et tilsvar: «Det må være samvittigheten, bundet i Guds ord, som driver en til å la Ordets fulle lys falle over alle menneskelivets områder». Bladet gjør også oppmerksom på at det er biskopenes oppgave, ikke departementets, å rettlede prestene. (05.04.1941)

Det er praktisk talt fritt for kull i Vardø. Forsyningsmyndighetene arbeider hardt for å ordne frakt for 150 tonn kull som er kjøpt inn. (05.04.1941)

Siste utgave av avisen Tidens Tegn kommer ut. Avisen er ikke stanset av tyske myndigheter, men blir nedlagt grunnet sviktende økonomi. Under riksrådsforhandlingene i 1940 gikk avisen inn for å avsette kongen. (05.04.1941)