26 nyutdannede flyvere og bakkemannskaper fra Little Norway i Canada ankommer den nyopprettede Corbett Camp ved Reykjavik, 330-skvadronens første stasjon. Skvadronsjef Hans Andreas Bugge (bildet) og nestkommanderende Carl Johan Stansberg er allerede på plass, med sine 79 befal og menige fra Canada. Møtet med stasjonens «blikkboks»-hytter og hylende vind, slaps og søle er et aldri så lite sjokk, men det viktigste er å få flyene på plass og komme i aksjon. (28.04.1941)