Skipsfører Otto Arnfred Farstad fra Tønsberg omkommer under tysk bombeangrep på London. Han har nylig blitt reddet fra MT Buesten som ble flybombet for åtte dager siden. Otto etterlater seg kone og to barn. (17.04.1941)

Tidligere hvalfanger, nå vakt for regjeringen i London, Paul Fridtjof Nilsen fra Agdenes, omkommer mens han holder på å slukke tyske brannbomber i nærheten av de norske regjeringskontorene. Paul etterlater seg kone og fire barn. (17.04.1941)

DS Profit av Haugesund, på reise fra Southend til Hull, blir minesprengt. Skipet synker etter to minutter og fem mann reddes fra sjøen. Resterende 12 mann blir drept av eksplosjonen eller drukner i dragsuget. (17.04.1941)

På grunn av fôrmangel er det storstilt nedslakting av høns. Eggproduksjonen faller sterkt. (17.04.1941)

Tau, hyssing og tråd laget av papir kommer på markedet. Det loves at strekkstyrken er like god som for bomullshyssing, og den er impregnert slik at den tåler vann. (17.04.1941)

Det blir utdelt en rasjon på 300 gram sirup per person, pluss 300 gram ekstra til skogsarbeidere, fiskere og andre som har tilleggskort for kaffe. Det tildeles også særskilte rasjoner av erter, bønner og ris mot klipp av et visst antall brødmerker og ekstramerke på brødkortet. (17.04.1941)

Flere av lederne i Arbeidstjenesten (AT) har trukket seg på grunn av nazifiseringen og fordi de protesterer mot innføringen av tysk nazihilsen for befalet. Carl Frølich Hanssen overtar som leder for hele organisasjonen. Han blir samtidig utnevnt til general. Utnevnelsen innebærer at han skal «oppdra den norske ungdom i norsk nasjonal ånd til disiplin og samkjensle og til aktelse for det kroppslige arbeid.» (17.04.1941)

Pressen melder at det deles ut 600 legitimasjonskort per dag. I løpet av neste uke vil man være ferdig med alfabetet i Oslo. (17.04.1941)

Annonse i avisen: «Grefsenstrøket løser problemet ‘villagris’ på en praktisk måte. 100 griser med i alt 4-500 eiere og felles grisehus og sakkyndig stell på Nedre Grefsen gård». (17.04.1941)