Norsk kommando blir heist på tre av fire nye fartøyer av typen Motor Launch (ML). Båtene settes inn i mineleggingstjeneste. Løytnant Tamber er øverste sjef for flotiljen. (30.04.1941)