Parallelt med sjømannsorganisasjonenes generelle hyreforhandlinger presser britene på for å harmonisere hyrer for britiske og norske sjøfolk, slik at de norske ikke tjener mer enn de britiske. En avtale om reduserte hyrer for norske sjøfolk er signert, til tross for at norske sjøfolk i USA mønstrer av. Mellomlegget skal plasseres i et fond som skal betales ut etter krigen. (20.06.1940)