Ruth Maier, en jøde hjemmehørende på Lillestrøm, er på bytur i Oslo. Hun sitter på brygga og leser Jakob Wassermann når en tysk soldat henvender seg. Hun skriver:

(22.06.1940)