Norske krigsfanger og andre militære som befinner seg på sykehus, i skoler eller liknende får beskjed om å innlevere militært utstyr som har tilhørt tyske og norske falne og sårede. Det skal skje innen 25. juni. (20.06.1940)