En tysk ubåt angriper den allierte konvoien HX-47 sørvest for England. Den norske tankbåten Italia blir senket. 19 omkommer og 16 overlevende blir plukket opp av britiske HMS Fowley. (15.06.1940)