Bergen er rammet av et voldsomt britisk flyangrep. Det blir store skader, og et stort boligområde på Nordnes blir rasert. Den Nationale Scene blir skadet. 7 mennesker mister livet, 108 hus blir totalskadet og 1335 mennesker mister hjemmene sine. Tyskerne tar seg selv til rette og sprenger vekk en rekke hus for å hindre at nye områder blir antent. Dette skader brannslangene og sprer brennende treverk omkring, som antenner enda flere hus. (15.06.1940)