Administrasjonsrådet avviser den tyske politiske nyordningen. Dellbrügge opprettholder imidlertid de tyske kravene. (15.06.1940)