Rubin Langmo, Axel Kronberg og Anders Fjeld ankommer rørgaten til Bjølvefossen kraftanlegg i Ålvik. Planen er å sprenge rørledningen og lamme kraftstasjonen. Ladningene settes på og telefonsambandet brytes. Noen av deltakerne i gruppa har også underminert mye av veien mellom Bergen og Norheimsund for å hindre hurtig tysk fremrykning. (15.06.1940)