Det blir innkalt til mer formelle forhandlinger om det nye riksrådet Terboven ønsker å opprette. Administrasjonsrådet og representanter for de store partiene skal delta. Det skal forhandles “under forutsetning av at Kongen og Regjeringen ikke avsettes”. (15.06.1940)