Kaptein Sandberg, som har hatt kommandoen over en fangeleir for omtrent 500 tyske krigsfanger i Kvænangen, er arrestert av Gestapo i Trondheim anklaget for å ha mishandlet fangene i leiren. Leiren var aktiv fram til 12. juni, da fangene ble løslatt etter kapitulasjonen. Rundt 80 norske soldater, deriblant 45 fra Varangerbataljonen, bidro som fangevoktere. Rundt 100 fanger har stått for bygging av brakker. (29.06.1940)