To viktige kunngjøringer fra Ålesund Politikammer:
– Offentlige politiske møter er inntil videre forbudt.
– Alle hester i alderen 4-15 år skal fremstilles til mønstring for tyske myndigheter.
(29.06.1940)