Kommandørkaptein Edvard C. Danielsen har blitt den første norske agent for Secret Intelligence Service i London, også kjent som MI6. Utstyrt med radiosender, koder og instruksjoner forlater han Storbritannia i en ubåt med Farsund som mål. Oppdraget er å opprette en sender med direkte kontakt til London. (28.06.1940)